برگزیده ای از توصیه های اخلاقی معظم له

برگزیده ای از توصیه های اخلاقی معظم له

نظارت انسان بر خود

اصل نظارت و بازرسی به عنوان یک مسئله عام در فرهنگ ما مطرح است. سرلوحه نظارتها، نظارت انسان نسبت به خودش است، یکی از مسائلی که در فرهنگ ما بر آن تکیه شده این است که هر انسانی بر اوضاع، احوال، کردار، نیتها و اسرار باطنی و افکار درونی خود مراقبت و نظارت داشته باشد و هر روز خود و کارها و اعمال خود را بازرسی کند. تا جایی که بسیاری از بزرگان ما راه تعالی و تکامل انسانها را در مراقبت ها دانسته اند. مرحوم ملکی تبریزی عارف مشهور و استاد امام، کتابی دارد به نام المراقبات. مراقبات جمع مراقبت است و مراقبت هم به معنی نظارت و بازرسی است. وی در این کتاب دستورها و شیوه های استفاده شده از کلمات معصومین و شرع مقدس را درباره مراقبت انسان بر اعمال، انگیزه ها، نیت ها، امیال و تمام شئون خودش جمع کرده و مقدمه بسیار خوبی بر این کتاب دارد. بر این اساس، انسان حتی در سلوک فردی و زندگی خصوصی خود نیاز دارد.

ارسال نظر

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...