آرمان های اسلامی با روش های جدید عرضه شود

آرمان های اسلامی با روش های جدید عرضه شود

بیانات آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی (مدظله)

آرمان های اسلامی با روش های جدید عرضه شود

امروز جهان اسلام مورد مورد دو تهاجم بسیار قوی و سهمگین قرار گرفته است، یکی تهاجم فرهنگ غربی است که سعی می کند جوانان مسلمان را به طرف فرهنگ و تمدن غربی بکشد و از اسلام و عزت و فرهنگ اصیل و غنی اسلامی شان دور کند و حالت وازدگی نسبت به فرهنگ اسلامی در آنان ایجاد کند تا همه چیز را در الگوها و مدل های غربی ببیند، خطر دیگری که اسلام را تهدید میکند، خطر افراط گری و تعصب های کور کورانه و جمود سلفی گری و وهابیگری است که امروز در همه جهان اسلام، امنیت فکری و سیاسی و جانی و مالی مسلمانان را تهدید می کند.

ارسال نظر

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...