صفحه نخست / صحيفه عدالت
قانون و قانون گذاری

قانون و قانون گذاری

گزیده بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون قانون و قانون گذاری

عدالت

عدالت

گزیده ی بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون عدالت

نظام قضای اسلامی

نظام قضای اسلامی

مجموعه بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی پیرامون نظام قضای اسلامی

مشکلات و جالشهای دستگاه قضائی

مشکلات و جالشهای دستگاه قضائی

گزیده ی بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی پیرامون مشکلات و چالش های دستگاه قضایی و برخی راهکارهای بهبود عملکرد آن

توسعه قضائی

توسعه قضائی

مجموعه بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون توسعه قضایی

ضابطین و ضرورت تشکیل پلیس قضایی

ضابطین و ضرورت تشکیل پلیس قضایی

گزیده ی بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی پیرامون ضابطین و ضرورت تشکیل پلیس قضایی

سیاست جنایی و سیاست کیفری اسلام

سیاست جنایی و سیاست کیفری اسلام

گزیده بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون سیاست جنایی و سیاست کیفری اسلام

وکالت

وکالت

مجموعه بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی پیرامون وکالت

مواد مخدر و جوانان

مواد مخدر و جوانان

مجموعه بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی پیرامون مواد مخدر و جوانان

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

مجموعه بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون حقوق شهروندی

پیشگری و مبارزه با جرم

پیشگری و مبارزه با جرم

مجموعه بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون پیشگیری و مقابله با جرایم

حقوق زنان

حقوق زنان

گزیده ی بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی پیرامون حقوق زنان

حقوق بشر

حقوق بشر

گزیده بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی پیرامون حقوق بشر

ولایت فقیه

ولایت فقیه

گزیده بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی پیرامون ولایت فقیه

انتخابات

انتخابات

مجموعه بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شاهرودی پیرامون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران

با ما در ارتباط باشید

برای اطلاع از مطالب جدید لطفا در خبرنامه سایت عضو شوید...